Våra tjänster

Takunderhåll

Plåttak

På ett plåttak är det många faktorer som kan göra att taket kan se fult ut, blekt- och flagande färg och rost, men även mossa och annan växtlighet trivs tyvärr även på plåttak.

Takunderhåll

Tegeltak

Mossa binder fukt i takpannorna, under vintern fryser och expanderar fukten, vilket skapar sprickbildning (frostsprängning).

 

Takunderhåll

Filttak

Likt andra takmaterial går även filttak att tvätta och ytbehandla. För ett fungerande och långvarit skydd rekommenderar vi ytbeläggning med ElaProof.

Takunderhåll

Ytbeläggning

Vi är certifierade ElaProof entrepenörer. ElaProof är en elastomer massa som är den perfekta lösningen för långvarig täthet i tuffa förhållanden.

Takunderhåll

Serviceavtal

Genom att med jämna mellanrum gå genom takets tekniska skick kan du förebygga vattenskador, samt förlänga takets livslängd avsevärt. 

Utrustning

Taksäkerhet

Sotare, fastighetsskötare, plåtslagare klättrar dagligen på taken för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, oavsett väder. Taksäkerheten är en förmånlig försäkring. 

Takunderhåll

Takreparationer

Har stormen skadat taket, eller upptäckte ni att taket läckte när det regnade? Vi kan med kort varsel utföra mindre takreparationer. Även vinter tid och ner till -20 grader.

Takunderhåll

Snöröjning

Vi utför snö- och isröjning från tak. Arbetet utförs manuellt och vi fäster stor vikt vid arbetssäkerheten vid snöröjning.