Österbottens takservice

Vi underhåller era tak

Taket utsätts för stora temperaturväxlingar, sol, regn snö och is. Ett läckande tak resulterar allt för ofta i fukt- och rötskador i takets konstruktion och i slutändan kan det sprida sig till andra delar i fastighetens konstruktion. Att byta taket helt är överlag ett dyrt och ofta onödigt alternativ. Genom att underhålla takets yta och tekniska delar förlänger man livslängden med 15-20 år

Erfarenhet ger trygghet

Under de 20 åren vi har utfört takunderhåll har både tekniken och materialen utvecklats. Tack vare att vi ständigt hängt med i denna utveckling kan vi erbjuda de hållbaraste lösningarna för att förlänga ert taks livslängd.

Vi har specialutrustning för takunderhåll

Vi använder oss av kvalitativ utrustning för att säkerställa effektivt arbetsflöde med hög kvalité. Till vår utrustning hör bla. flera paketbilar varav en är specialutrustad för takrengöring och andra tvättuppdrag, vi har även tre egna skyliftar med en arbetshöjd på upp till 21 meter. 

Några av våra tjänster

ElaProof

Vi är certifierade ElaProof entrepenörer.

Med ElaProof är det enkelt och förmånligt att förlänga livslängden på ert tak med flera decennier.