SNÖ- OCH ISRÖJNING AV TAK

Snöröjning av tak

Vi utför röjning av snö och is från tak. 

  • All snöröjning sker manuellt och på ett säkert sätt.
  • Vi åtar oss allt från fritidshus till industrihallar. 
  • Vi har tillgång till tre egna skyliftar. 
  • I samarbete med olika entrepenörer sköter vi även om avlägsnande av snömassor från er gård, ifall behov finns.