TAKSÄKERHET

Säkerheten på tak

Sotare, fastighetsskötare och plåtslagare klättrar dagligen på taken för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, oavsett väder. Genom att se till att er fastighets takstegar, takbryggor och annan utrustning är i skick underlättar samt tryggar ni deras vardag. Kom även ihåg att vintertid finns det stor risk för is- och snöras från tak. Detta kan lätt reduceras men snörasskydd. Vi är certifierade Pisko (piristeel) granskare och installatörer. 

Fastighetsägaren ansvarar för taksäkerhetsutrustningen

Vi skräddarsyr taksäkerhetspaket enligt kundens behov.

  • Tak- och fasadstegar
  • Brandstegar
  • Takbryggor
  • Snörasskydd
  •  Säkerhetsskenor och fallskydd
  • Övriga taksäkerhetsprodukte