TAKTVÄTTNING

Har taket blivit angripet av mossa och lav? 
Vi har fått erfara att tak som bara är några år gamla har redan börjat fått mossa att börja växa, då räcker det med att bara tvätta taket. 

Vi har specialutrustning för rengöring av tak.

En av våra paketbilar är specialutrustad med hetvattentvätt, vattentunna, säkerhetsutrustning m.m, detta möjliggör för oss att utföra tvättning även där det saknas både ström och vatten. 

Vi har tillgång till tre egna skyliftar med arbetslös upp till 21 meter

Vi tvättar de vanligaste takmaterialen.

  • Plåttak
  • Tegeltak
  • Filttak
  • Decratak

Om taken enbart skall tvättas görs det med fördel på hösten, eftersom vi då har hög fuktighet och mossa och lav inte sitter fast lika hårt som under varma sommarmånader.

Blästring av tak

Vi har även utrustning för att våtblästra plåttak. Blästring av tak kan ibland vara nödvändig för att säkerställa att den nya färgen får ordentligt med fästyta.

Våra blästringstjänster utförs av vårt parallellföretag ProBlast & Coating Nordic. Läs gärna mer om våra blästringstjänster.