Serviceavtal

Underhåll ert tak årligen

Genom att med jämna mellanrum gå genom takets tekniska skick kan du förebygga vattenskador, samt förlänga takets livslängd avsevärt. 

Vi ingår serviceavtal med både privatpersoner, fastighetsbolag, kommuner och företag. Avtalen skräddarsys för kundens behov och takets tekniska delar. 

Följande ingår alltid i våra serviceavtal.

  • Tömning av hängrännor
  • Tömning av regnvattensilarna
  • Söndriga takpannor byts (endast tegeltak)
  • Kontroll av takgenomföringar
  • Kontroll av taksäkerhetsutrustning
  • Kontroll av plåtdetaljer
  • Kontroll av undertak (kräver tillgång till kallvind)
  • Bortplockning av löst skräp från taket
Utöver dett kan avtalen kompletteras enligt kundens behov. Avtalen kan skrivas som engångsavtal eller som ett återkommande avtal.