Ytbehandlingar inomhus

Vi erbjuder även ytbehandlingar inomhus för fastighetsbolag, företagsfastigheter, industri, kommun och stad samt för privatpersoner.

  • Spackling och målning av väggar och tak
  • Målning av betong- och trägolv 
  • Sprutmålning av väggar och tak 
  • Fuktisolering
  • Applicering av brandskyddsfärg
  • Saneringsarbeten
 Vi uftör även våtblästring inomhus.