TEGELTAK

Tyvärr trivs mossa, alger och annan växtlighet för bra på tegeltak.

Mossa på taket är inte enbart estetisk fult, utan också tekniskt skadligt för takpannorna och hela takkonstruktionen.

Taket utsätts dagligen för solsken, regn, snö m.m, vilket resulterar i att takpannornas ytskikt med tiden bryts ner, och mossa samt annan växtlighet lätt börjar växa. Mossa binder fukt i takpannorna, under vintern fryser och expanderar fukten, vilket skapar sprickbildning (frostsprängning).

Genom att tvätta bort växtligheten börjar taket se bra ut igen, men vi rekommenderar att man även stänger ytskiktet på takpannorna, genom målning eller impregnering. 

 

Tvättning
Vi börjar med att tvätta taket. Tvättningen sker med hetvattentvätt under högtryck. Vid behov täcker vi fasaden med presenningar. Efter tvättningen spolas fastighetens regnvattensystem rent och allt skräp som kommit från taket städas bort. 

Översyn och reparation
Efter tvättning ses taket över, söndriga takpannor byts ut och andra skador repareras.

Målning eller impregnering av taket
Målning med Isonit sker alltid i två lager, grundmålning samt försegling.  Impregnering med Hydroblock eller hydrocolor sker med en behandling. Taket har nu fått en ny slityta och håller sig snyggt många år framöver.