TEGELTAK

Tyvärr trivs mossa, alger och annan växtlighet för bra på tegeltak.

Mossa på taket är inte enbart estetisk fult, utan också tekniskt skadligt för takpannorna och hela takkonstruktionen.

Taket utsätts dagligen för solsken, regn, snö m.m, vilket resulterar i att takpannornas ytskikt med tiden bryts ner, och mossa samt annan växtlighet lätt börjar växa. Mossa binder fukt i takpannorna, under vintern fryser och expanderar fukten, vilket skapar sprickbildning (frostsprängning).

Genom att tvätta bort växtligheten börjar taket se bra ut igen, men vi rekommenderar att man även stänger ytskiktet på takpannorna, genom målning eller impregnering. Målning av tegeltak sker nästan uteslutande med Isonit tegeltaksfärg. För impregnering finns två olika alternativ, Hydroblock som är färglös och Hydrocolor som innehåller färg. 

Mera information:  – Hydroblock – Hydrocolor – Isonit – A-clean 

 1. Tvättning
  Vi börjar med att tvätta taket. Tvättningen sker med hetvattentvätt under högtryck. Vid behov täcker vi fasaden med presenningar. Efter tvättningen spolas fastighetens regnvattensystem rent och allt skräp som kommit från taket städas bort. 
 1. Översyn och reparation
  Efter tvättning ses taket över, söndriga takpannor byts ut och andra skador repareras.  
 1. Målning eller impregnering av taket
  Målning med Isonit sker alltid i två lager, grundmålning samt försegling.  Impregnering med Hydroblock eller hydrocolor sker med en behandling. Taket har nu fått en ny slityta och håller sig snyggt många år framöver.  

PLÅTTAK

På ett plåttak är det många faktorer som kan göra att taket kan se fult ut, blekt- och flagande färg och rost, men även mossa och annan växtlighet trivs tyvärr även på plåttak.

Mossan finns speciellt på husets skuggiga sidor samt om det finns träd eller annan växtlighet i närheten av taket. Mossa och växtlighet på taket gör att färgen snabbare bryts ner, med rostangrepp på plåten som följd. Taket utsätts dagligen för sol, regn, hagel, snö och is, vilket gör att taket är den del av huset som utsätts för mest slitage. Genom att tvätta och måla ett plåttak, så ger man taket en ny slityta. 

När man målar om ett gammalt plåttak eller målar ett nytt plåttak är grundarbetet ett av dom viktigaste momenten. Vi använder välbeprövade metoder, effektiva maskiner samt kvalitativa produkter för tvättning, rostskydd samt målning. 

Tvättning av plåttak 
Finns det bara växtlighet på taket, så räcker det överlag att endast tvätta bort den. Vi har fått erfara att tak som inte är mer än några år gamla har blivit drabbade av växtlighet, i dessa fall räcker det enbart med tvättning. 

För att reparera hål/skador, och täta runt takgenomföringar m.m använder vi  Kemperol 2K-PUR. 

 1. Tvättning

Taket tvättas med hetvattenhögtryckstvätt. Har färgen på taket börjat flaga så tvättas löst sittande färg bort med vattenblästringsteknik. Efter tvättningsarbetet så spolas husets regnvattensystem och allt skräp städas bort. 

 1. Översyn och reparation

Efter tvättningen så ses taket över, eventuella hål/skador och bristfälliga takgenomföringar repareras med Kemperol 2K-PUR (länk). Eventuella rostangrepp åtgärdas och övermålas med special rostskyddsmedel. 

 1. Målning av taket

Nya omålade plåttak målas alltid två varv (grundmålning + slutfärg). Tidigare målade plåttak räcker oftast att måla ett varv. Under målningsarbetet täcks fasaden in med presenningar. Taket har nu fått en ny slityta och håller sig snyggt många år framöver.