Våra referenser

2017 tvättade, målade och behandlade vi över 11000 m2 takytor.  Samt utförde ett flertal fasadmålningar och övriga tjänster inom tvätt-, sanering- och ytbehandlingsbranschen.