Våra referenser

2019 tvättade, målade och behandlade vi över 20000 m2 takytor.  Samt utförde ett flertal fasadmålningar och övriga tjänster inom tvätt-, sanering- och ytbehandlingsbranschen.