PLÅTTAK

På ett plåttak är det många faktorer som kan göra att taket kan se fult ut, blekt- och flagande färg och rost, men även mossa och annan växtlighet trivs tyvärr även på plåttak.

Mossan finns speciellt på husets skuggiga sidor samt om det finns träd eller annan växtlighet i närheten av taket. Mossa och växtlighet på taket gör att färgen snabbare bryts ner, med rostangrepp på plåten som följd. Taket utsätts dagligen för sol, regn, hagel, snö och is, vilket gör att taket är den del av huset som utsätts för mest slitage. Genom att tvätta och måla ett plåttak, så ger man taket en ny slityta. 

När man målar om ett gammalt plåttak eller målar ett nytt plåttak är grundarbetet ett av dom viktigaste momenten. Vi använder välbeprövade metoder, effektiva maskiner samt kvalitativa produkter för tvättning, rostskydd samt målning. 

Tvättning av plåttak 
Finns det bara växtlighet på taket, så räcker det överlag att endast tvätta bort den. Vi har fått erfara att tak som inte är mer än några år gamla har blivit drabbade av växtlighet, i dessa fall räcker det enbart med tvättning. 

Vi har även möjlighet till blästring av plåttak. Läs gärna mera om blästring på www.problast.fi 

  1. Tvättning
    Taket tvättas med hetvattenhögtryckstvätt. Har färgen på taket börjat flaga så tvättas löst sittande färg bort med vattenblästringsteknik. Efter tvättningsarbetet så spolas husets regnvattensystem och allt skräp städas bort. 
  1. Översyn och reparation
    Efter tvättningen så ses taket över, eventuella hål/skador och bristfälliga takgenomföringar repareras med Kemperol 2K-PUR (länk). Eventuella rostangrepp åtgärdas och övermålas med special rostskyddsmedel. 
  1. Målning av taket
    Nya omålade plåttak målas alltid två varv (grundmålning + slutfärg). Tidigare målade plåttak räcker oftast att måla ett varv. Under målningsarbetet täcks fasaden in med presenningar. Taket har nu fått en ny slityta och håller sig snyggt många år framöver.